Årets tema: ÍÞRÓTT – leike, duge, tevle

Diktning, ridning, svømming, skiløping, bueskyting, roing, harpespill, «tafl», runeskrift, lesing, smedkunst og å fremføre dikt.

(For utfyllende program klikk her)

En stor bragd! Ordet íþrótt finnes bare i nordiske språk og består av to deler *inog druhti. *in– er en forsterkende forstavelse og –druhtisvarer til norrønt drótt«hærfølge, hird». Ordet drótthar en generell betydning, «gjerning, virksomhet», og finnes også i ordet dronning (dróttning). Íþrótt betyr dermed en «stor gjerning, bragd». Sporter et nyere engelsk låneord med gammelfransk opprinnelse (desporter, deportere – vekk fra arbeidet, på fritiden). 

PROGRAM FOREDRAG:

Fredag 24.05 :

Kl. 21.00. Kåseri: John McNicol: En kjærlighetsgudinnne væpnet til tennene

Lørdag 25.05:

Kl.13:00. Ragnar Orten Lie: Falkonering – trening til krig

Kl.14:00. Karoline Kjesrud: Ridekunst i middelalderen

Kl. 15.00. Lena Fahre: Livet leker

Søndag 26.05:

Kl. 13.00. Klaus Johan Myrvoll: Skaldekvæde – den ypparste íþrótt

Kl. 14.00. Julian R. P. Martinsen: Over is og fjell med ski og slede

Faglig programkomité Oslo Middelalderfestival 2019:

Frode Iversen (leder), Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Petter B. Molaug, foreningen Middelalder-Oslo

Åse Markussen, Oslo Byes Vel

Sjur Atle Furali, Den norske kirke

Cathrine Kleivdal, prosjektleder Oslo Middelalderfestival