Årets tema er IDROTT 

Foredragsprogrammet er under utvikling