Markedsplassen:

Markedet er åpent fra kl 17:00 – 22.00

I gildeteltet ”Den halte galte”:

18:30 Konsert med Helisir på harpe og sang

19:30 Gjøgleren Jens Narr  

20:00 Friknektene “Middelalderen på 15 minutter”

20:15 Konsert med Kalabalik

21:00 Kåseri: Svein Gullbekk: Små penger – ganske store spørsmål

21:30 Konsert med Virelai

22:30 Konsert med Ramashang, Kåring av beste middelalderdrakt

23:15 “Ildstorm” Et forrykende flammeshow med GycklargruppenTrix!

Serveringen er åpen til kl 23:30

Historisk omvisning i fakkellys kl 21:30, oppmøte ved Besøkssenteret

 

Med forbehold om endringer