Vi ser med glede at flere aktører i lokalt næringsliv har respondert positivt på vårt sponsoropplegg. Prosjektet har to innfallsvinkler og støtter både Oslokulturen og et humanitært prosjekt samtidig. Bedrifter får mulighet til å kjøpe en billettpakke der de gir brukere fra Frelsesarméen og Kirkens Bymisjon anledning til å komme gratis på festivalen. Pakken inkluderer også mat og drikke. Tilbudet er utvidet, siden oppstarten i fjor, men det er fortsatt kapasitet. basert på erfaringer fra i fjor er det et stort behov for slike tiltak i Oslo, som retter seg mot familier som lever under fattigdomsgrensen. Dette er familier med barn som sjeldent får ta del i opplevelser andre barn ser på som en selvfølge. Vi fikk rørende og sterke tilbakemeldinger fra brukere som mottok tilbudet i 2013 –  og fra Organisasjonene som stod for utdelingen!

En stor takk til de som har bidratt så langt:

NordeaPwc            Bjørvika Utvikling AS

 

 

Category:
Uncategorized